top of page
Den största gruppen för oss som rider WE,
hitta träningstillfällen, få ridtips, ställ frågor

BANBANKEN Working Equitation

 

En samlingsplats för banskisser upplagda efter svårighetsgrad där Debutant är det lättaste. Det står fritt att låna och använda skisser härifrån vid träning och Pay&Ride. Välj och anpassa banorna efter dem som ska träna/tävla så att det blir rätt svårighetsgrad. 
TR är ett levande dokument, så kom ihåg att kika i TR vad som står om de olika hindren och svårighetgraderna då detta kan ha ändrats om ni kikar på en gammal banskiss. 
Vid tävling ska ni anlita en banbyggare. Lista över godkända banbyggare finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida under Working Equitation.
bottom of page